Prosecká radiála v úseku Letňany - Zdiby (ČR)1988-1991

Dĺžka komunikácie je 6,05 km, šesťpruhová so stredným deliacim pruhom. Vozovka veľmi ťažká hrúbky 70 - 82 cm. Komunikácia prepojuje diaľnicu D8 a vonkajší okruh H1.