Prístavný most1977-1985

Hlavný mostný objekt je spojitá priehradová trámová oceľová konštrukcia s dvoma podlažiami. V hornom podlaží je vedená diaľnica, v dolnom podlaží prechádza dvojkoľajová železničná trať a okrem všetkých druhov inžinierskych sietí aj lávka pre peších a cyklistov. Na hlavný mostný objekt sa na obidvoch brehoch napájajú priľahlé estakády, ktorých celková dĺžka je viac ako 5 000 m.