Prestavba a projektovanie úseku trate Budapešť Kelenfold - Tárnok2011-2014

Prestavba a projektovanie úseku trate Budapešť Kelenfold /vrátane/ - Tárnok /vrátane/, stavba trate

Jedná sa o projekt v Maďarsku, ktorý zahŕňal projektovanie a prestavba úseku trate Budapešť Kelenfold, vrátane koľajiska a troleje stanice, stavba trate, umelých objektov zabezpečovacieho systému, telekomunikačných vedení, vykurovania výhybiek, verejného osvetlenia a diaľkového ovládania napájania horného trolejového vedenia. Celková dĺžka úseku je 25 km.

Lehota výstavby : 5/2011 – 12/2013

Typ dodávky: Združenie Doprastav, a.s., Subterra a.s.

Ponuková cena : 30 999 000 402,- HUF t.j. 114.811.112,60 EUR € (podiel DPS 51.665.002,- €)

Projekt bol slávnostne odovzdaný do prevádzky dňa 27.09.2013, ukončený k decembru 2013 a dorobené všetky dodatočné práce do 30. mája 2014.