Práce na diaľničnom úseku M43 - východný obchvat Makó (MAĎARSKO)2008-2010

Realizovanie prác diaľničného úseku M43 - odbočka na cestu č. 43 - východný obchvat Makó (MAĎARSKO).

Mesto Makó v Maďarsku sa nachádza na medzinárodnom koridore západná Európa – Bukurešť, resp. Belehrad. Od Bratislavy je vzdialené viac ako 350 km. Nová diaľnica M43 odľahčí mesto Szeged od medzinárodnej tranzitnej dopravy. Vychádza z diaľnice M5 a severovýchodným oblúkom obíde Szeged a končí sa pri  meste Makó v zelenom páse.

Doprastavom budovaná nová cesta spája diaľnicu M43 s jestvujúcou hlavnou cestou č. 43 mimo frekventovanej centrálnej časti mesta Makó a bude východiskom neskoršej rýchlostnej komunikácie, ktorá povedie až na rumunské hranice. Samotná výstavba zahrňuje vybudovanie, resp. prestavbu 56 stavebných objektov, jediného mostného objektu – štvorpoľového mosta zo železobetónových nosníkov ponad železničnou traťou.