Most SNP1967-1972

Nosná konštrukcia hlavného mostného objektu je vytvorená ako spojitý nosník s rozpätiami 3 polí 75 + 303 + 54 m, pričom stredné pole je zavesené na lanách v troch bodoch. Laná sú vedené cez šikmý 86 m vysoký pylón a zakotvené do kotevných blokov. Architektonickým a technickým riešením sa zaradil medzi výrazné inžinierske diela súčasného mostného staviteľstva.

Nový most - Most SNP