Most LAFRANCONI1985-1991

Hlavný mostný objekt je spojitá sedempoľová (83 + 173 + 172 + 4 x 83 m) monolitická konštrukcia z predpätého betónu, budovaná technológiou letmej betonáže. Výška konštrukcie je od 4,2 do 11 m. V osi je dĺžka premostenia 763,63 m. Ide o prvý betónový diaľničný most, ktorý preklenul Dunaj v Bratislave.