Monolitické zvodidlá, monolitický žľab a obrubníky1.03

Spoločnosť Doprastav, a.s. sa realizácii monolitických žľabov venuje už od 90-tych rokov 20. storočia. Od roku 2006 sa realizácia rozšírila aj o monolitické zvodidlá a obrubníky, a to prostredníctvom technológie na zariadení finišera GOMACO GT-3600. Monolitické betónové zvodidlá, žľaby a obrubníky vyrábané uvedenou technológiou sú určené na použitie pre diaľnice, štátne cesty, mestské a účelové komunikácie.


Monolitické betónové zvodidlá typu DPS-BZM-110 a DPS-BZM-120 vyrábané spoločnosťou Doprastav, a.s. sú určené na použitie v strednom deliacom páse smerovo rozdelených komunikácií. Vyrábajú sa technológiou na zariadení finišéra GOMACO GT-3600. Monolitické zvodidlá patria medzi záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách a na mostných objektoch s najvyššou úrovňou zachytenia H4a.

 

Monolitické betónové žľaby a obrubníky vyrábané spoločnosťou Doprastav, a.s. sú určené na použitie pre diaľnice, štátne cesty, mestské a účelové komunikácie. Vyrábajú sa technológiou na zariadení finišera GOMACO GT-3600.

 

Kontakt:

 

Adresa:Doprastav, a.s., závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

Tel.:+421 41 7343 117

Mobil:+421 918 778 098 
E-mail:lubica.kravjarova@doprastav.sk