Medaila Karola Havelku za dlhodobú a významnú spoluprácu (2013)2013

Medaila Karola Havelku za dlhodobú a významnú spoluprácu (2013)

Spoločnosti Doprastav, a.s. bola riaditeľom Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave udelená Medaila Karola Havelku za dlhodobú a významnú spoluprácu v stavebníctve.