II. Severojužná magistrála v Prahe (ČR)1974-1978

Dĺžka komunikácie je 1,2 km a celá je postavená ako estakáda. Na stavbu oporných múrov sa spotrebovalo 9 500 m3 betónu. Nosná konštrukcia je z nosníkov typu KA 67 dlhých 17 m. Súčasťou stavby je kanalizácia dĺžky 7 km, podzemné garáže pre 310 áut. Plocha vozovky na moste je 18 700 m2.