Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka2014 - 2018

Združenie: "Združenie Ovčiarsko"
Vedúci člen združenia:
Doprastav, a.s.
Členovia združenia:
Váhostav - SK, a.s., STRABAG s.r.o., Metrostav SK, a.s.

Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je prvým úsekom severného ťahu diaľnice D1 smerujúcej od Žiliny k hranici Slovenska s Ukrajinou. Zároveň bude plniť funkciu južného obchvatu mesta Žilina. Z hľadiska vnútroštátneho patrí do základnej komunikačnej kostry na území SR.

Stavba úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vstupuje do katastrálnych území obcí Dolný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Bitarová, Bánová, Bytčica a Lietavská Lúčka. Nachádza sa na území veľkého územného celku Žilinského samosprávneho kraja  v okrese Žilina.

Úsek sa bude stavať v plnom profile v kategórií D26,5/100. Na trase diaľnice bude 11 mostov pre jeden dvojpruh s celkovou dĺžkou 3,71 km a 2 tunely s názvom „Ovčiarsko a „Žilina“. Dĺžka najdlhšieho mosta bude 1060 metrov (estakáda pri obci Lietavská Lúčka). Protihlukové steny sú navrhnuté v celkovej dĺžke 4,05 km. Top stavby je Tunel Ovčiarsko, ktorým prekonáva masív bradlového pásma vrchu Viešky v dĺžke 2 360 metrov.

Záujmové územie, ktorým prechádza trasa diaľnice D1 začína vo Vážskej kotline napojením na stavbu diaľnice D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie. Začiatok úseku je v križovatke diaľnic D1 a D3 v Hričovskom Podhradí. Za križovatkou Hričovské Podhradie sa diaľnica stáča na východ a prechádza cez vrch Viešky tunelom „Ovčiarsko“ a pokračuje po svahoch údolia potoka Bitarová. Na konci katastrálneho územia Bánová tunelom "Žilina" vchádza do údolia Rajčianky a obce Lietavská Lúčka. Obec Lietavskú Lúčku prekračuje estakádou a trasa končí tesne pred križovatkou "Lietavská Lúčka - Žilina", ktorá je už súčasťou nasledujúceho úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala.

Dobudovaním diaľnice D1 pri Žiline sa vytvoria podmienky k odľahčeniu dopravy na cestách I/18 a I/64, čo výrazne prispeje k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie v meste Žilina a obci Lietavská Lúčka. V porovnaní s existujúcim stavom bude prinášať úspory predovšetkým v sociálnych účinkoch, t.j. v spotrebe času cestujúcich nakoľko skráti čas jazdy o 15 minút. Skvalitní podmienky pre dopravu, zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť premávky. V neposlednom rade bude mať diaľnica aj veľký vplyv na ďalší rozvoj regiónu.

Základné parametre:

dĺžka úseku - 11,32 km
tunel Ovčiarsko - 2 360 m
tunel Žilina - 655 m
11 mostov
oporné múry
protihlukové steny
úpravy tokov

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka