Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka2014 - 2020

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR a hranica SR/UR, ktorá je zároveň súčasťou medzinárodného ťahu E-50 Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice - Užhorod s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko na juh, alebo cez Rusko ďalej na východ.

Z hľadiska vnútroštátneho významu je súčasťou vnútroštátnej diaľničnej siete, ktorá spolu s vymedzenými ťahmi z vybranej siete bude tvoriť základnú komunikačnú kostru na území SR. Po dobudovaní tohto úseku a úseku Lietavská Lúčka - Višňové sa podstatne zlepšia podmienky v dopravnom uzle Žilina, aj dopravné prepojenie západ – východ Slovenskej republiky.

Stavba úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vstupuje do katastrálnych území obcí Dolný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Bitarová, Bánová, Bytčica a Lietavská Lúčka. Nachádza sa na území veľkého územného celku Žilinského samosprávneho kraja  v okrese Žilina.

Popis stavby

Úsek sa stavia v plnom profile v kategórií D26,5/100. Na trase diaľnice bude 11 mostov pre jeden dvojpruh s celkovou dĺžkou 3,71 km a 2 tunely s názvom „Ovčiarsko a „Žilina“. Dĺžka najdlhšieho mosta bude 1060 metrov (estakáda pri obci Lietavská Lúčka). Protihlukové steny sú navrhnuté v celkovej dĺžke 4,05 km. Top stavby je Tunel Ovčiarsko, ktorým prekonáva masív bradlového pásma vrchu Viešky v dĺžke 2 360 metrov.

Dobudovaním diaľnice D1 pri Žiline sa vytvoria podmienky k odľahčeniu dopravy na cestách I/18 a I/64, čo výrazne prispeje k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie v meste Žilina a obci Lietavská Lúčka. V porovnaní s existujúcim stavom bude prinášať úspory predovšetkým v sociálnych účinkoch, t.j. v spotrebe času cestujúcich nakoľko skráti čas jazdy o 15 minút. Skvalitní podmienky pre dopravu, zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť premávky. V neposlednom rade bude mať diaľnica aj veľký vplyv na ďalší rozvoj regiónu.

Identifikačné údaje stavby

Investor : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Ovčiarsko

Vedúci člen združenia: Doprastav, a. s.

Členovia združenia: Strabag, s.r.o., Váhostav – SK a.s., Metrostav, a.s.

Projektant zhotoviteľa: Združenie D1 HPLL,  Vedúci člen združenia: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Členovia  združenia : Geoconsult, s.r.o.,  Basler &Hofmann s.r.o.

Stavebný dozor : Inžinierske združenie BUNG - AE Dozoring – Infram

Termín podpisu zmluvy o dielo: 9.12.2013

Lehota výstavby: 22.1. 2014 – 17.12.2020 t.j. 2 522 dní

Zmluvné podmienky: FIDIC „žltá kniha“

Nosné stavebné objekty

Celková dĺžka úseku: 11 317 m

Profil trasy: D26,5 vo voľnej trase, 2T 8/100 v tuneli s jednosmernou premávkou

Celkový počet stavebných objektov: 218

Počet tunelov: 2 (tunel Žilina – 685 metrov, tunel Ovčiarsko – 2360 metrov)

Počet mostov na diaľnici: 9 a 2 Estakády na diaľnici D1 (celková dĺžka cca 4 355 metrov)

Počet tunelových objektov vrátane technologického vybavenia: 63

Počet preložiek lesných a poľných ciest: 10

Počet prístupových ciest na stavenisko: 11

Dĺžka protihlukových stien: 7 557 m

Plocha protihlukových stien: 24 550 m2

Dažďová kanalizácia diaľnice: 4 868 m

Dĺžka oporných a zárubných múrov: 1 302 m

Úprava jestvujúcich korýt potokov: 2 432 m

Úprava jestvujúcich ciest po výstavbe: 159 050 m2

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka