Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty (2010)2010

Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty (2010)

Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie poznatkov vedy a techniky v realizácii stavebného diela "Diaľnica D1 Sverpec - Vrtižer, 1. úsek, km 0,000-4,900 - Mestastká estakáda, Považská Bystrica".