Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy2008

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy - Most Apollo (mostné objekty stavby)