Cena ministra hospodárstva a výstavby SR (2010)2010

Cena ministra hospodárstva a výstavby SR (2010)

Cena ministra hospodárstva a výstavby SR za celospoločenský prínos stavby ""Diaľnica D1 Sverpec - Vrtižer, 1. úsek, km 0,000-4,900 - Mestastká estakáda, Považská Bystrica".