Cena ECCS (2005)2005

Cena ECCS (2005)

Dňa 21. septembra 2005 v Nice vo Francúzsku prebiehalo zasadnutie Európskej asociácie oceľových konštrukcií (ECCS), kde pri príležitosti 50. založenia asociácie sa udeľovali ceny. Most Apollo získal od poroty Európsku cenu za výnimočnosť oceľovej konštrukcie.