Asfaltové zmesi

Vo výrobni asfaltových zmení v Koštanoch nad Turcom vyrába spoločnosť Doprastav, a.s., závod Žilina, asfaltové zmesi s denným výkonom:

 

  • Nemodifikované asfaltové zmesi, zmesi II. triedy do 60 ton/hod. (500 ton/deň):

Asfaltový betón AC 8 O 50/70; II; KnT 1

Asfaltový betón AC 11 O 50/70; II; KnT 2

Asfaltový betón AC 16 L 50/70; II; KnT 6

Asfaltový betón AC 22 P 50/70; II; KnT 8

 

Asfaltový betón AC 11 O 50/70; I; KnT 3

Asfaltový betón AC 11 O PmB 45/80-75; I; KnT 4

Asfaltový betón AC 16 L PmB 45/80-75; I; KnT 7

Asfaltový betón AC 22 P 35/50; I; KnT 9

Asfaltový betón AC 11 O PmB 45/80-75; I; KnT 10 MO

Asfaltový betón AC 11 O PmB 45/80-75; I; KnT 10 MK

 

SMA 11 PMB 45/80-75; KnT5

SMA11 PMB 45/80-75; KnT11 MK

 

Kontakt:


Adresa:Doprastav, a.s., závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

Mobil:+421 907 801 739

E-mail: jozef.chalupiansky@doprastav.sk