2. cena FIP 19981998

2. cena FIP 1998
Objekt Most na diaľnici D1 cez Súčanku bol ocenený 2. cenou FIP v súťaži "Za najlepšiu konštrukciu z predpätého betónu v rokoch 1994-1998 " v kategórii MOSTY "Za náročný projekt mosta v obtiažnych geologických podmienkach a racionálne použitie dvoch technológií - konzolová letmá betonáž premenlivej výšky a priamopásová letmá betonáž".