1. cena FIP 19981998

1. cena FIP 1998 Objekt Most Pustý Hrad - Zvolen bol ocenený 1. cenou FIPv súťaži "Za najlepšiu konštrukciu z predpätého betónu v rokoch 1994-1998" v kategórii MOSTY "Za náročný projekt konštrukčného riešenia a kvalitnú aplikáciu monolitickej technológie výstavby predpätej priestorovo zakrivenej konštrukcie".