Vodohospodárske diela a ekologické stavby

  • komplexná dodávka čistiarní odpadových vôd, úpravní vody, vodojemov
  • výstavba kanalizačných sietí a vodovodov všetkých priemerov
  • výstavba vodných diel
  • výstavba asfaltových tesnení vodných diel a nádrží
  • závlahy
  • regulácie tokov a riek
  • budovanie diel protipovodňovej ochrany

Vodohospodárske diela