Sponzoring

Podpora odborných škôl

Doprastav, a.s. je známy dlhoročnou podporou vysokých ale i stredných škôl, najmä ich odborných aktivít. Logo Doprastav, a.s. nechýba prakticky pri žiadnom podujatí technických univerzít v Bratislave a Košiciach, ani Žilinskej univerzity.

Naša spoločnosť, tak ako už viackrát v minulosti, tento rok podporila 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Kultúra

Spoločnosť Doprastav, a.s. podporovala viacero kultúrnych a spoločenských podujatí na Slovensku, najmä regionálne kultúrne aktivity a obecné dni v oblastiach, kde pôsobí.

Šport

Ďalšou významnou oblasťou, ktorej venuje Spoločnosť patričnú pozornosť je oblasť športu. Naše aktivity sú rozložené od podpory vrcholového športu, cez menšie športové aktivity až po podporu športových aktivít našich zamestnancov. 

Tento rok opätovne podporujeme národnú kampaň ekologickej dopravy. Zamestnanci sa zapojili do celoslovenskej aktivity s názvom „Do práce na bicykli“, ktorá trvá od 01.-30. júna 2021.