Pozemné a podzemné stavby

  • komplexné dodávky priemyselných, bytových a občianskych stavieb a ich zmien
  • nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
  • zakladanie
  • rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva
  • výstavba cestných a železničných tunelov, kolektorov, podzemných garáží, skladov a úložísk odpadov, objektov civilnej ochrany a ďalších špeciálne zameraných objektov podzemného staviteľstva