Mosty

  • komplexná výstavba mostov
  • výroba a montáž mostných konštrukcií z prefabrikovaných predpätých prvkov
  • nosníky a segmenty priečne delených konštrukcií z vlastných výrobní v Senci a Komárne
  • technológia letmej betonáže použitím technologických zariadení pre výstavbu mostov veľkých rozpätí
  • mostné konštrukcie z monolitického betónu s využitím podporných konštrukcií Peiner, Pižmo
  • systém výsuvného debnenia MVS 40
  • oceľové mosty
  • výroba a montáž mostných ložísk a dilatácií