Charitatívna činnosť

Podpora nemocníc a zdravotníckych organizácií

Spoločnosť Doprastav, a.s. nezabúda ani na podporu nemocníc či rôznych zdravotníckych organizácií, najmä tých, ktoré pomáhajú ťažko chorým a opusteným deťom a ich rodinám.

Naša spoločnosť darovala už druhýkrát Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Remaina Prešov, konkrétne detským pacientov na Oddelení Pediatrie potrebný prístroj – terapeutický ventilačný systém VapothermPrecisionFlow Plus

Ďalšou podporou bolo poskytnutie priestorov spoločnosti Doprastav, a.s. na vybudovanie očkovacieho centra, ktoré BBSK otvoril v priestoroch našej jedálne vo Zvolene. Symbolickým prenájmom našich priestorov a pomocou pri príprave zázemia, sme aspoň malou mierou pomohli samosprávnemu kraju v boji s pandémiou. Zdravie ľudí je pre nás všetkých tá najvyššia hodnota, ktorú môžeme prostredníctvom očkovacích centier ochrániť.

Dobrovoľníctvo

Zamestnanci našej spoločnosti sa angažujú v rôznych dobrovoľníckych aktivitách, ako bol charitatívny beh No Finish Line či pomoc v spolupráci s organizáciou Mestské lesy Bratislava.

Každý rok sa Doprastav, a.s. stáva súčasťou projektu najväčšieho firemného dobrovoľníctva „Naše Mesto“, ktorý organizuje nadácia Pontis.

Už piatykrát vymenili naši zamestnanci kancelárie, telefóny, počítače a maily za pracovné náradie, maliarske štetce, rukavice, kosačky a iné potrebné pomôcky. Spojením síl sme ukázali, že „máme srdce na správnom meste“ a prispeli k úprave dvoch areálov. Prostredie, v ktorom žijeme nám nie je ľahostajné. Veríme, že aj vďaka angažovanosti v Našom Meste sa stávame zodpovednejšou firmou.

A čo všetko sme už skrášlili?

Rok 2021

Upratovacie, natieracie práce v priestore športového areálu kanoistiky v Karloveskej zátoke (Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady)

Vyčistenie a upratanie komunitného literárneho parku (Krajská knižnica Žilina)

Rok 2020

Čistenie okolia Malého Dunaja (MČ Vrakuňa)

Ošetrovanie a voskovanie komponentov drevených detských preliezok (Občianske Združenie Rodinná Rozprávka, Žilina)

Rok 2019

Plogging – beh spojený so zbieraním odpadkov v Bratislave (MČ Bratislava – Devínska Nová Ves)

Rok 2018

Čistenie časti areálu hradu Devín od náletovej zelene a maľovanie drevených prvkov (Hrad Devín)

Rok 2017

Čistenie časti areálu hradu od náletovej zelene, kamennej sute a odpadkov v areáli hradu Devín (Hrad Devín)

Nadácia Doprastav

Jedným z projektov je Nadácia Doprastav.