Cesty a diaľnice

  • zemné práce
  • zriaďovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky
  • asfaltobetónové kryty
  • cementobetónové kryty
  • výroba všetkých druhov obaľovaných zmesí vo vlastných obaľovacích centrách
  • výroba betónových zmesí vo vlastných betonárskych centrách
  • výroba všetkých druhov zvislého dopravného značenia vrátane ich nosičov - portálov

CESTY A DIAĽNICE