POZEMKY - Na Vrátkach, Bratislava

PDF

Lokalita:                          Na Vrátkach, Bratislava IV - Dúbravka
Katastrálne územie:    Dúbravka
List vlastníctva:             3548

Poloha

Pozemky s celkovou rozlohou 13.333 m2 sa nachádzajú v Bratislave, mestská časť Dúbravka, s priamym napojením na diaľnicu D2 smerom na Brno ako aj s výborným napojením na diaľnice do Viedne a Budapešti.

Popis

Pozemky tvoria štyri parcely registra „C“, typ zastavané plochy a nádvoria ( rozloha 12.079m² ) a dve parcely registra „E“, typ orná pôda ( rozloha 1.254m² ).

Pozemky môžu slúžiť najmä na umiestnenie obchodných a servisných prevádzok, skladov.

Areál je kompletne napojený na inžinierske siete: elektrika, voda, kanalizácia, plyn. 


Reagovať na ponuku predaja nehnuteľnosti