Recyklácia stavebnej sute

Recyklácia odpadu je veľmi dôležitá podmienka ochrany životného prostredia a patrí medzi dôležité požiadavky odpadového hospodárstva.

Naša spoločnosť zabezpečuje:


TECHNICKÉ VYBAVENIE:

Drvenie stavebnej betónovej sute realizujeme na našich stavbách alebo na recyklačnom  stredisku v Senci.


KONTAKT:

Doprastav, a.s., závod Bratislava
Drieňová 31
821 01 Bratislava

Telefón: +421 2 48 27 15 34
Fax: +421 2 48 27 15 13

Vedúci mobilného drviča:  Ján Szabo
Mobil: +421 908 937 448
E-mail:zuzana.stepianska@doprastav.sk

Vedúci strediska: Ing. Peter Majerík
Mobil: +421 907 801 877
E-mail: peter.majerik@doprastav.sk


SÚHLAS NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV: