Priestorové meranie a modelovanie 3D skenerom

Laserové skenovanie je v súčasnosti najefektívnejšia metóda priestorového merania a následnej tvorby priestorových modelov (3D) z nameraných údajov. Princíp skenovania je založený na meraní tranzitného času prechodu laserového lúča od prístroja k objektu a späť. Od klasických laserových diažkomerov sa líši množstvom zameraných bodov za veľmi krátky čas (až štyritisíc bodov za sekundu). Prístroj umožňuje zamerať objekty do vzdialenosti 300 metrov s presnosťou modelovaného povrchu od dvoch do päť milimetrov. Podža potreby hustoty naskenovaných bodov (raster) sa volí rozmer rastra, napríklad pri skenovaní križovatky v Považskej Bystrici pre budúce premostenie volili raster 20 x 20 centimetrov.

Laserový skener zameria v nastavenom zornom poli tzv. mračno bodov, čo je v podstate mriežka bodov (raster) s pravidelnými uhlovými rozostupmi. Rozsah skenovania je definovaný zorným požom skenera, čo je horizontálne plných 360° a vertikálne 270°.

Pre každý bod mračna sú známe smery a vzdialenosť od prístroja, takže poznáme aj jeho priestorovú polohu v absolútnych hodnotách y, x a z zvoleného súradnicového systému. Zložitý softvér (Cyclone - jeho cena je okolo milión korún), ktorým je skener spolu s počítačom riadený, má aj špeciálne funkcie modelovania zamerané práve na spracovanie mračna bodov.

Finančné úspory i skrátenie prác

K najväčším výhodám laserového skenovania patrí minimálny čas merania a zodpovedajúce krátke obmedzenie prevádzky objektu, resp. bezkontaktné meranie bez obmedzenia prevádzky. Výrazne vyššia produktivita práce sa premieta do finančných úspor, ale aj vyššej bezpečnosti a maximálneho skrátenia prác v teréne.

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Richard Szabó
Tel.: +421 2 48271 417
E-mail: richard.szabo@doprastav.sk