Izolácie mostov1.02

Spoločnosť Doprastav, a.s. sa realizácii izolácii mostov  venuje už od roku 1992. Aby mostná konštrukcia dokázala dlhodobo prenášať zaťaženie dopravy, musia sa na jej výstavbu použiť kvalitné izolačné systémy, ktoré spoločnosť Doprastav, a.s. realizuje novým strojom na natavenie asfaltových pásov č. 29174. r. v. 2016. Asfaltovaný pás zvyšuje kvalitu novopostavených mostov, predlžuje ich životnosť a šetrí značné finančné prostriedky na ich rekonštrukciu.

 

Za účelom skvalitnenia vykonávaných prác, spoločnosť Doprastav, a.s. od roku 2010 disponuje mobilným stanom na izolovanie, umožňujúcim vykonávať realizáciu izolačného súvrstvia aj pri nepriaznivých klimatických podmienkach, a od roku 2016 aj samohybným natavovacím strojom.

 

Kontakt:

 

Adresa:Doprastav, a.s., závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

Tel.: +421 41 7343 117

Mobil:  +421 918 778 098 

E-mail:  lubica.kravjarova@doprastav.sk