Dodávka tepla

Spoločnosť Doprastav, a.s. je držiteľom Povolenia č. 2007T0336 na podnikanie v tepelnej energetike pre predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla.
V zmysle uvedeného povolenia poskytuje teplo pre Bytový dom Košická č. 52, Bratislava.